ILość dni - obliczanie

Jak oblicza się ilość dni od konkretnej daty?

Hi Dariusz, could you repost your question in English?

1 Like